Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (hädanefter benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig som Kund (hädanefter benämnd ”Kunden” och/eller ”Du”) vid beställning av mat och/eller dryck som tillhandahålls via iWaiters nedladdningsbara mobilapplikation (hädanefter benämnd ”Tjänsten”) av iWaiter AB, org. nr 559134-5920, adress Forsbyvägen 126, 741 44 Knivsta (hädanefter benämnt ”iWaiter”, ”Vi” och/eller ”Oss”).

 

iWaiter äger Tjänsten och driver densamma med hjälp av de enheter/samarbetspartners (hädanefter benämnd ”Restaurangen”)som tillagar maten och/eller drycken, vilken sedan serveras till dig som Kund. När Du blir Kund hos oss på iWaiter så ber vi dig acceptera Villkoren. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Kund;; vilka rättigheter och skyldigheter Du respektive Vi har. Genom att via iWaiters mobilapplikation (hädanefter benämnd ”Appen”) använda Tjänsten, accepterar Du Villkoren. Genom bekräftelse av din beställning och registrering av dina uppgifter, så förbinder Du dig till dessa Villkor och bekräftar att Du har läst och godkänner Villkoren.

 

Observera att Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.

Har Du frågor om Villkoren är Du välkommen att kontakta oss på kontaktaoss@iwaiter.se.

1. Allmänt om Tjänsten

 

Tjänsten som iWaiter erbjuder dig som konsument innebär att Du som Kund beställer mat och/eller dryck (benämns nedan som ”Måltiden) via Appen. I Appen listas de restauranger som iWaiter erbjuder Måltider från. Efter att Kunden lagt en beställning via Appen ombesörjer Restaurangen, att Måltiden serveras/transporteras till det bordsnummer/leveransadress Du angett. Du betalar för Måltiden direkt till iWaiter vid beställningstillfället inklusive en utkörningsavgift (endast vid utkörning som valt leveranssätt). Du betalar alltså inte till den servitör/bud som levererar Måltiden till dig.

 

1.2 Utbud av Måltider

Utbudet av öppettider, leveransmöjligheter och Måltider varierar från den ena restaurangen till den andra och Kunden hänvisas till Appen för uppdaterad information.

 

1.3 Beställning och leverans

Samtliga beställningar genomförs via Appen genom att Du väljer en eller flera Måltider Du önskar köpa. Beroende på utbud av leveransmöjligheter (beställning till bord, utkörning, avhämtning) hos Restaurangen kan Du välja om Du vill få din Måltid levererad till bordet, levererad till angiven adress eller hämta din Måltid på egen hand. Önskar Du göra en förbeställning, kan denna göras maximalt sju (7) dygn i förväg. Observera att iWaiter aldrig tar emot beställningar av Måltider via mail eller telefon. En beställning bekräftas alltid av ett e-­postmeddelande och beräknad ungefärlig leveranstid visas i Appen.

 

1.4 Livsmedelshantering efter leverans

Så snart Du som Kund mottagit Måltiden övergår ansvaret för maten till dig som Kund. iWaiter ersätter därför inte eventuella skador på Måltiden efter tidpunkten för avhämtningen. Om Du inte finns tillgänglig för att ta emot beställd Måltid vid servering/leverans debiteras ordinarie priser enligt överenskommelse.

 

Maten tillagas och serveras/levereras av Restaurangen – i av Livsmedelsverket godkända kök. Maten serveras/levereras alltså till Dig utan att någon av Oss på iWaiter har hanterat råvarorna som ingår i Måltiden eller den färdiga Måltiden. Måltiden är färsk vid servering/leverans och därmed avsedd att förtäras av Dig i direkt anslutning till att Måltiden serveras/levereras till Dig. Eftersom Måltiden ska ätas direkt när servering/leverans skett tar iWaiter inget ansvar för Måltidens hållbarhet och/eller kvalitet om den inte förtärs i direkt anslutning till serveringen/leveransen. Om förtäring inte sker i direkt anslutning till servering/leverans ansvarar Kunden således själv för att kontrollera Måltidens kvalitet innan förtäring och risken för maten övergår på Kunden när Måltiden serverats/levererats av Restaurangen till den av kunden angivna bordsnummer/leveransadress.

 

1.5 Innehåll och komponenter i Måltiden

Via Appen presenterar iWaiter en så detaljerad innehållsförteckning som möjligt för samtliga Måltider med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt om råvaror och ingredienser, allergener etc. som ingår i Måltiden. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information om att Restaurangen bytt ut eller kompletterat en råvara eller ingrediens som ingår i en Måltid. Om Du har frågor kring någon av Måltiderna och de komponenter som ingår i dem eller om Du har ytterligare frågor kring innehållsförteckningen ber vi dig kontakta den Restaurangen.

 

iWaiter reserverar sig för att en enskild restaurang, i undantagsfall, kan byta ut vissa ingredienser och/eller råvaror som specificerats i varje Måltid mot lämpliga och likvärdiga ersättningsvaror. Detta kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

2. Vad kostar Tjänsten och hur betalar jag?

 

2.1 Priser

Aktuella priser per Måltid och för eventuell leveransavgift visas alltid via Appen. iWaiter äger rätt att genomföra förändringar beträffande avgiftens storlek och/eller Tjänstens innehåll. Vid väsentliga förändringar beträffande Tjänstens innehåll uppdateras dessa Villkor och en ny version hålls tillgänglig via Hemsidan eller Appen. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen via Hemsidan eller Appen.

 

2.2 Introduktionspris och kampanjer

Vid de tillfällen då iWaiter erbjuder dig som Kund särskilt introduktionspris eller ”prova på-­pris”, gäller sådant erbjudande endast en gång per person. Detsamma gäller även andra kampanjer med iWaiter som avsändare om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. iWaiter förbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till dig som Kund.

 

2.3 Betalning

Som Kund hos iWaiter betalar Du via kontokort i direkt anslutning till när Du genomför en beställning via Appen. Alternativt betalar Du via faktura sista dagen i månaden för de Måltider Du samlat på dig under pågående månad.

 

3. Dina åtaganden som Kund hos iWaiter

Genom att godkänna Villkoren intygar Du att Du är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att Du godkänner dessa Villkor. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. Så snart Du genomfört din första beställning skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit innehållandes din beställnings- och betalningsinformation. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid din första beställning ska vara korrekta och uppdaterade. Du som Kund har inte rätt att använda iWaiters varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

 

4. Dataskydds- och Sekretesspolicy

Vår Dataskydds- och Sekretesspolicy reglerar hur vi hanterar dina personuppgifter: till exempel vilka som sparas, hur de lagras, och hur vi kan komma att använda dem för att bland annat skapa en ännu bättre köpupplevelse för dig. Vi rekommenderar att du läser den, så att du kan känna dig trygg när du använder iWaiter (Läs mer här: Dataskydds- och Sekretesspolicy).

 

5. Reklamationer och synpunkter

Vi vill att Du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel, frågor eller problem som uppkommer till följd av Måltiden ska detta hanteras av Restaurangen och inte av oss. Du bör därför direkt (inom 5 minuter) ta kontakt med Restaurangen om du har några frågor. Vi är därmed inte ansvarig för till exempel förseningar, fel i varan, betalning eller annat som uppstått på grund av problem relaterat till den Måltid som erbjudits till försäljning på iWaiter.

 

6. Kundtjänst

iWaiter tillhandahåller support via vår kundtjänst som Du når på e-­post kontaktaoss@iwaiter.se.

 

7. iWaiters rätt att avsluta Tjänsten

iWaiter reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella Kunden via e-post.

 

8. Övrigt

  • iWaiter förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt

  • Du är skyldig att ersätta iWaiter för all direkt och indirekt skada som Du åsamkat iWaiter i anledning av brott mot Villkoren.

 

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende iWaiters ansvar gentemot dig som Kund:

 

  • Utöver vad som anges i Villkoren lämnar iWaiter inga garantier beträffande innehåll, information, råvaror, ingredienser, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom iWaiter via Appen, iWaiter lämnar inte heller några garantier beträffande Appens funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

  • iWaiter ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av Information som Du skickar in till iWaiter eller material eller information som Du tar emot. Vidare ansvarar inte iWaiter för brottsliga gärningar som begås med användning av iWaiters tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.

  • iWaiter ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av information från iWaiter.

  • Detta gäller dock inte om iWaiter orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

 

9. Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan iWaiter och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.

 

10. Uppdatering av avtal

Vi har rätt att ändra och uppdatera detta avtal. Vi kommer då antingen skicka det via e-post eller publicera det på vår hemsida. Därefter tar det 30 dagar innan de börjar gälla. Genom att använda vår tjänst godkänner du våra ändringar. Detta avtal ersätter avtal med tidigare datum.

För tydlighetens skull vill vi även klargöra att du genom detta Användaravtal endast får tillgång till vår tjänst. Du blir inte på något sätt vår partner, franchisetagare eller liknande.

När du har godkänt detta Användaravtal får du direkt tillgång till vår tjänst. Du samtycker därmed till att du inte har rätt att ångra detta avtal enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler efter att du har fått tillgång till tjänsten.

Kontakt

 


Hör gärna av dig om du har tips, tankar och/eller synpunkter rörande detta Användaravtal. Tillsammans kan vi säkert göra de ännu bättre!

Våra kontaktuppgifter är: kontaktaoss@iwaiter.se.

Ladda ner iWaiter

© 2017-2019  by Waiter AB